Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów - Jezus (Mt 28,19)

Aktualności

Zapisy do Szkoły Liderów Grup Parafialnych i Animatorów Ewangelizacji

Dowspuda k. Raczek - LIPIEC 2019

Najbliższy zjazd Szkoły Ludzie spod Damaszku

Dowspuda k. Raczek - LIPIEC 2019

Dowspuda k. Raczek, Wilno - LIPIEC 2019

Strona 1 z 16

Nawrócenie Szawła

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić».

(Dz 9, 1-6)